วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขยะกินได้....จริงหรอ?

บรรจุภัณฑ์กินได้ (Edible Packaging) 🙆
     บรรจุภัณฑ์จำพวกพลาสติก โพลิเมอร์ และโฟม เป็นวัสดุที่ยากแก่การย่อยสลายและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงลบ หน่วยงานจำนวนไม่น้อยจึงมีแนวคิดผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรับประทานได้ เพราะช่วยลดปริมาณขยะให้กับโลก ทั้งยังไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

     ซึ่งถ้ายังจำกันได้ ไม่นานมานี้ขวดน้ำทรงกลมรับประทานได้ หรือ Ooho จาก Skipping Rocks Lab ก็กลายเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจและถูกเผยแพร่ในพื้นที่สื่อมากมาย ขณะที่ประเทศไทยก็มีบริษัท ซีโอ สวนสระแก้ว จำกัด ที่ผลิต ‘Juice Ball’ เพื่อบรรจุน้ำผลไม้และสามารถบริโภคได้ทั้งหมด
     ไม่เพียงเท่านี้ ดร. ณรงค์ยังมองว่าเทคโนโลยีนี้น่าจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคได้อีกด้วย เช่น บรรจุภัณฑ์สำหรับผงซักฟอกแบบย่อยสลายได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ

🙋คำถามน่ารู้
🌄บรรจุภัณฑ์กินได้ ช่วยลดทอนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Edible Packaging)ได้อย่างไรบ้าง
-  ลดปริมาณขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์😆
- ลดการทำร้ายสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม😚
- ลดการใช้ทรพยากรทางธรรมชาติ😵
- การลดขยะทำให้โลกมีมลพิษน้อยลง😛

อ้างอิง🙏


วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รู้จักกันด้วยชั่วโมงโค๊ดของดาริกา

นางสาว ดาริกา หนูบูรณ์ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 31
แผนการเรียนที่กำลังศึกษา วิทย์-คณิต
แนวทางการศึกษาต่อ คณะทันตแพทย์
การประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้ด้านการช่องปากในบล็อค
คติประจำใจ แก้ไขสิ่งที่ไม่ดีตอนนี้ เพราะในอนาคตเรากลับมาแก้ไขมันไม่ได้แล้ว


ถึงเวลที่ 9
เล่นแล้วให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายสมอง ได้ฝึกสมอง